perspective pentru construirea unui mod de arhitecți pe un singur punct de dispariție - studopediya

Curs №2.

· Arhitecți metodă de construcție perspectivă, cu un punct de disparitie.

· Construirea unei perspective cerc (Metoda 8 puncte).

· Construcția umbrelor pe termen lung.Conform capitolul anterior se poate observa că construcția de perspective, fără mărire, imaginea este mică în comparație cu proiecțiile ortogonale. pentru că în construirea o perspectivă mărită unul din punctele estompate, cu această imagine de selecție este considerabil la distanță de punctul P și nu pot fi plasate în figură, este posibil să se construiască o perspectivă de cel mai apropiat punct de disparitie.

Luați în considerare exemplul construcției perspectivelor de construcție schematizat (Figura 2.1).

Pe proiecțiile ortogonale stabilite poziția unui punct de vedere și picturi. sârmă Imagine la un unghi de 30 ° față în față într-unul din colțurile planului de construcție. Vezi poziția punctul S sunt selectate, astfel încât unghiul la vârful punctului S a fost de 30 ... 35 °, iar fasciculul SP a fost perpendicular pe film și nu a mers dincolo de treimea medie a unghiului de vedere.

În ceea ce privește determinarea poziției Fn - punctul liniilor verticale și urmele planului Art 1, 2 dispariție, 3. Construirea de puncte de plan de perspectivă, poate fi realizată ca liniile de intersecție cu punctul de dispariție Fn cu razele extrase din punctul de vedere al punctelor de date în S. Pentru a realiza acest lucru în ceea ce privește razele din punct de vedere S, și de a determina arta lor urme a, b, c, d, e. (Figura 2.1).În continuare vom proceda pentru a construi perspectivă mărită de două ori (Figura 2.2). Se determină poziția P și Fn puncte de pe linia de orizont și imagine piese 1, 2, 3, a, b, c, d, e pe baza modelului K1. în timp ce înălțimea orizontului, și toate dimensiunile sunt în creștere de 2 ori. urme de artă 1, 2, 3 se conecta cu Fn punct de fugă. Razele Prospect sunt linii verticale trase din următoarea imagine a, b, c, d, e. Combinând punctele reprezentate grafic obține un plan de perspectivă a clădirii. Înălțimea clădirii în același mod ca și în cele două puncte de fugă, dar numărul constructelor crește pe măsură ce necesare pentru a determina înălțimea unui număr mai mare de muchii obiect.

Valorile reale de înălțimi. mărită de două ori în domeniu amâna piesele 1, 2 și 3. Prin conectarea punctelor de date cu Fn. și ridicarea nervurile verticale cu planul, vom construi o clădire perspectivă schematizat.

perspective pentru construirea unui mod de arhitecți pe un singur punct de dispariție - studopediya

perspective pentru construirea unui mod de arhitecți pe un singur punct de dispariție - studopediya