satiric este sensul satirist

  • Satiric - un joker care este satira
    Colocvial satiric - un om care descrie orice eveniment sau o acțiune din partea rău. El nu pierde o oportunitate de a folosi o bătaie de joc sarcastic de orice act sau defect al prietenului său.